Jeffery Alton's
1968 Ford Galaxie 500 fastback
Thomaston, Georgia


No photos available.


 

~ Jeffery Alton

Go Back to where you were!